Rejestry i ewidencje - Komenda Powiatowa Policji w Legionowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

Zasady prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

paragraf 9 tego rozporządzenia mówi:

" Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach ostatecznych lub tymczasowych dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w siedzibie organu prowadzącego ewidencję lub, w miarę możliwości technicznych, w innej jednostce Policji."

Mieszkańcy Warszawy mogą uzyskać informację na ten temat w Sekcji Wykroczeń Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

ul. Waliców 15 tel. 47 723-70-80 w dniach :

Poniedziałek - 13.00 -15.30
Wtorek - 12.00 - 14.00
Czwartek - 12.00 - 14.00
Piątek 12.00 - 14.00

Mieszkańcy powiatów podległych Komendzie Stołecznej policji mogą uzyskać informację na ten temat w siedzibie właściwej Komendy powiatowej w godzinach 8.00 - 16.00.

By uzyskać zaświadczenie o ewentualnej ilości (lub braku) punktów karnych należy wpłacić na konto odpowiedniego urzędu 17 zł.

Komenda Stołeczna Policji, oraz Komendy Powiatowe Policji prowadzą równię rejestr wypadków i kolizji- "SEWIK 99"

Osoby uczestniczące w wypadku lub kolizji, oraz firmy ubezpieczeniowe mogą otrzymywać informacje na temat konkretnego zdarzenia drogowego, zarejestrowanego w systemie "SEWIK 99", po złożeniu pisemnej prośby

- na terenie Warszawy, do Wydziału Ruchu Drogowego ul Waliców 15
- na terenie powiatów, do Komendy Powiatowej Policji

Osoby postronne, po złożeniu pisemnej prośby mogą otrzymywać ogólne dane statystyczne na temat wypadków i kolizji.

Pozostałe ewidencje i rejestry, użytkowane przez Komendę Stołeczną Policji (AFIS, KSIP, KCIK, Genom) prowadzone są przez Komendę Główną Policji.

Metryczka

Data publikacji : 20.05.2009
Data modyfikacji : 24.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
Osoba udostępniająca informację:
asp.sztab. Norbert Miłosz
Osoba modyfikująca informację:
asp.sztab. Norbert Miłosz
do góry