Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Legionowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Komendy Powiatowej Policji w Legionowie


Zgodnie z Regulaminem Komendy Powiatowej Policji w Legionowie  z dnia 08 kwietnia  2013 roku  Komenda Powiatowa Policji w Legionowie  jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie, który wykonuje, na obszarze określonym w odrębnych przepisach, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Komendant Powiatowy Policji w Legionowie podlega


Komendantowi Stołecznemu Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 

2. zwierzchnictwu Starosty Powiatowego, sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych  służb, inspekcji i straży powiatowych, z wyjątkiem:

a)      spraw dotyczących wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,

b)      wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Metryczka

Data publikacji : 13.05.2009
Data modyfikacji : 17.06.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
Osoba udostępniająca informację:
asp.sztab. Norbert Miłosz
Osoba modyfikująca informację:
asp.sztab. Norbert Miłosz
do góry